Univerzálne obrábacie stroje:
  • sústruhy do obežného Ø 630, maximálna dĺžka 2000 mm
  • frézky od upínacej plochy 840 x 240 do 2000 x 450 mm
  • horizontálne vyvrtávačky: WH 100, WH 80
  • súradnicové vyvrtávačky: WKV 100, Micromat 9B
  • brúsky: rovinné do upínacej plochy 400 x 1000 univerzálne hrotové do obežného Ø 400, max. dĺžka 1000 mm
  • stojanové vŕtačky
Špeciálne strojné vybavenie:
  • zariadenie pre vŕtanie hlbokých otvorov na chladenie foriem Ø8,10,12,15 až do hĺbky 630 mm (podľa rozmeru otvoru)
  • elektroiskrové vŕtanie malých otvorov (napr. štartovacie otvory pre drôtové rezačky Ø 0,3;0,5; 0,8; 1,0 mm)
Programom riadené stroje:
Elektoerozívne rezačky Pohyby v osách (mm)

Max. váha

obrobku (t)

x y z
FANUC Robocut 1ic 450 300 300  
HITACHI 355 Y 500 350 300  
HITACHI 355 R 450 300 300  
Elektroerozívne hlbičky Pohyby v osách (mm) Max. váha
obrobku (t)
x y z
CHARMILLES ROBOFORM 300 250 250 0,2
MAKYNO 650 450 350 1,5
CNC frézky – 3D Pohyby v osách (mm) Max. váha
obrobku (t)
x y z
MCV 1000 1 016 610 660 1
MCV 1270 1 270 610 720 1,2
Haas VF-2
otáčky 8100rpm
762 406 508 1,3
3 – D merací prístroj Merací rozsah Max. váha dielu (t)
Mistrál 1000 x 1500 x 900 2,5